Інтелектуальна власність


Інтелектуальна власність

 

ЄМП Україна надає весь комплекс послуг з оформлення та захисту об’єктів інтелектуальної власності.

 

Наш послуги:

 

 • надання консультацій з питань охорони та використання знака для товарів і послуг, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні;
 • попередня (до подачі заявки в Україні) перевірка відповідності матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг встановленим вимогам законодавства;
 • надання консультацій щодо поданих заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів для отримання правової охорони торговельної марки;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків;
 • проведення інформаційного пошуку:
 • знаків для товарів і послуг певного власника та / або заявника в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
 • власника знака для товарів і послуг з наданням звіту про пошук та відомостей про власника (назва, адреса для листування) в базах даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг в Україні;
 • пошук позначень, тотожних досліджуваному, по всіх класах МКТП;
 • пошук позначень на тотожність і схожість;
 • підготовка документів для продовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • підготовка документів для реєстрації договорів про розпорядження правами на знаки для товарів і послуг;
 • порівняльний аналіз позначень щодо наявності порушення прав;
 • досудове врегулювання спорів (медіація);
 • комплексні рішення з питань знаків для товарів і послуг (розробка знака для товарів і послуг, допомога в реєстрації знака для товарів і послуг, розміщення інформації на Інтернет-біржі промислової власності);
 • судовий захист прав по справи про використання знаків для товарів і послуг, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів.

Знаки для товаров и услуг (торговые марки)